GDPR-POLITIK

JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER UNDER GDPR 

Vi kan behandle personoplysninger under følgende betingelser:

 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til at behandle personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Udførelse af en kontrakt: Levering af personlige data er nødvendig for udførelsen af en aftale med dig og/eller for eventuelle prækontraktuelle forpligtelser heraf.
 • Juridiske forpligtelser: Behandling af personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
 • Vitale interesser: Behandling af personlige data er nødvendig for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • Offentlige interesser: Behandling af personoplysninger er relateret til en opgave, der udføres i offentlighedens interesse.
 • Legitime interesser: Behandling af personoplysninger er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som vi forfølger.

Under alle omstændigheder hjælper vi gerne med at afklare det konkrete retsgrundlag, der gælder for behandlingen, og i særdeleshed om leveringen af personoplysninger er et lov- eller kontraktkrav, eller et krav, der er nødvendigt for at indgå en kontrakt.

Dine rettigheder i henhold til GDPR

Vi forpligter os til at respektere fortroligheden af dine personlige data og garanterer, at du kan udøve dine rettigheder.

Du har i henhold til denne privatlivspolitik og ved lov, hvis du er inden for EU, ret til:

 • Anmod om adgang til dine personlige data. Retten til at få adgang til, opdatere eller slette de oplysninger, vi har om dig. Når det er muligt, kan du få adgang til, opdatere eller anmode om sletning af dine personlige data direkte i afsnittet om dine kontoindstillinger. Hvis du ikke selv er i stand til at udføre disse handlinger, bedes du kontakte os for at hjælpe dig. Dette giver dig også mulighed for at modtage en kopi af de personlige data, vi har om dig.
 • Anmod om rettelse af de personlige data, som vi opbevarer om dig. Du har ret til at få rettet enhver ufuldstændig eller unøjagtig information, vi har om dig.
 • Forbehold mod behandling af dine personoplysninger. Denne ret eksisterer, hvor vi stoler på en legitim interesse som det juridiske grundlag for vores behandling, og der er noget ved din særlige situation, som gør, at du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på denne grund. Du har også ret til at gøre indsigelse, hvor vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Anmod om sletning af dine personlige data. Du har ret til at bede os om at slette eller fjerne personlige data, når der ikke er nogen god grund for os til at fortsætte med at behandle dem.
 • Anmod om overførsel af dine personlige data. Vi vil give dig, eller til en tredjepart, du har valgt, dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Bemærk venligst, at denne ret kun gælder for automatiserede oplysninger, som du oprindeligt gav os samtykke til at bruge, eller hvor vi brugte oplysningerne til at udføre en kontrakt med dig.
 • Tilbagekald dit samtykke. Du har ret til at trække dit samtykke tilbage ved brug af dine personlige data. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vi muligvis ikke i stand til at give dig adgang til visse specifikke funktioner i tjenesten.

Udøvelse af dine GDPR-databeskyttelsesrettigheder

Du kan udøve dine rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og indsigelse ved at kontakte os. Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at bekræfte din identitet, før du reagerer på sådanne anmodninger. Hvis du fremsætter en anmodning, vil vi gøre vores bedste for at svare dig så hurtigt som muligt.

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed over vores indsamling og brug af dine personlige data. For mere information, hvis du er i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), bedes du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed i EØS.