POLITYKA RODO

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH RODO 

Możemy przetwarzać dane osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich jej zobowiązań przedumownych.
 • Obowiązki prawne: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie danych osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów.

W każdym przypadku chętnie pomożemy wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Zobowiązujemy się do przestrzegania poufności Twoich danych osobowych i gwarantujemy, że możesz korzystać ze swoich praw.

Masz prawo na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz prawa, jeśli mieszkasz w UE, do:

 • Poproś o dostęp do Twoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Zawsze, gdy jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Poproś o poprawienie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy na Twój temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się naszym przetwarzania Twoich Danych Osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Danych osobowych, gdy nie ma dobrego powodu, abyśmy mogli je dalej przetwarzać.
 • Poproś o przeniesienie Twoich danych osobowych. Dostarczymy Tobie lub wybranej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziliście Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania zawartej z Państwem umowy.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Wykonywanie praw do ochrony danych zgodnie z RODO

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.